THE HOME UBON

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

เมนูอาหารต้ม แกง

อ่อมปลาช่อน

อ่อมปลาช่อน

          อ่อมปลาช่อน จากร้านอาหาร The Home อีกหนึ่งเมนูอาหารอีสานที่สามารถนำมาเป็นเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้ เนื่องจากอาหารของทางภาคอีสานนั้นเป็นเมนูอาหารที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันเลย นอกจากส่วนประกอบอย่างผักเป็นหลัก เมนูอ่อมปลาช่อนก็เช่นเดียวกันจะมีส่วนประกอบหลักๆ เลยก็คือผักนานาชนิด และปลาช่อน ที่สำคัญเมนูอาหารประเภทอ่อมนั้นยังเป็นเมนูอาหารที่มีกลิ่นหอมจากผักที่ใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารอีกด้วย