THE HOME UBON

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

เมนูอาหารทอด

หมูแดดเดียว

หมูแดดเดียว

          ร้านอาหารอีสาน The Home ขอแนะนำ หมูแดดเดียว อีกหนึ่ง เมนูอาหารอีสาน ที่น่าลิ้มลอง ซึ่งหมูแดดเดียวเป็นวิธีการถนอนอาหารของผู้คนในสมัยก่อน ที่ต้องการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานที่สุด เมนูอาหารประเภทนี้ได้มีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน วิธีการทำหมูแดดเดียวก็คือการนำเนื้อหมูมาหมักด้วยเครื่องปรุงรส จากนั้นจึงนำไปตากแดดให้เนื้อแห้งที่สุด ซึ่งต้องตากแดดอย่างน้อยหนึ่งแดดจึงจะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ เนื้อแดดเดียวส่วนใหญ่จะนำไปทอดหรือย่างเวลาต้องการรับประทาน โดยจะใช้เวลาในการทำให้สุกค่อนข้างน้อยลง เพราะเนื้อได้ผ่านกระบวนการตากแดดมาแล้ว ทำให้น้ำที่อยู่ในเนื้อน้อยลงเป็นผลให้ทอดสุกเร็วยิ่งขึ้น