THE HOME UBON

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

เมนูอาหารทอด

ปลากระพงสามรส

ปลากระพงสามรส
         
ปลากระพงสามรส จาก ร้านอาหารในอุบล The Home เป็น เมนูอาหารไทย สำหรับคนรักสุขภาพ ด้วยรสชาติของอาหารจานนี้มีครบทั้งสามรสชาติรวมอยู่ในเมนูเดียว ทั้งเผ็ด เปรี้ยว และหวาน ความอร่อยของเมนูอาหารชนิดนี้ขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มที่ใช้ราดตัวปลา ซึ่งจะต้องเป็นรสชาติที่อร่อยกลมกล่อม และไม่มีรสใดรสหนึ่งนำ ทั้งตัวน้ำจิ้มเองยังต้องมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ชวนให้น่าทานอีกด้วย นอกจากความอร่อยของเมนูอาหารชนิดนี้จะขึ้นอยู่กับน้ำจิ้มที่ใช้ราดตัวปลาแล้ว การทอดปลาให้เหลืองกรอบก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เมนูอาหารน่าทาน