THE HOME UBON

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

เมนูอาหารต้ม แกง

ต้มส้มปลาคัง

ต้มส้มปลาคัง
          ต้มส้มปลาคัง จากร้านอาหาร The Home อีกหนึ่งเมนูอาหารอีสานที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหอม และความเผ็ด เปรี้ยวแซ่บถึงใจ ด้วยรสชาติของอาหารนั้นจะออกไปทางเปรี้ยวนำ และเผ็ดตาม เพื่อช่วยให้รสชาติของอาหารมีความกลมกล่อมอร่อยน่าทาน ความเปรี้ยวที่ได้จากน้ำมะขามเปียกทำให้มีกลิ่นหอมของมะขามอ่อนๆ ที่สำคัญเมนูอาหารประเภทนี้ยังสามารถใช้เป็นยาระบายอ่อนๆ ได้อีกด้วย