THE HOME UBON

ร้านอาหาร ไทย อีสาน อุบลราชธานี

เมนูอาหารตำ

ตำทะเล

ตำทะเล

 

          ร้านอาหารอีสาน TheHome ขอแนะนำ เมนูอาหารอีสาน ยอดนิยม “ตำทะเล” ที่ได้นำเอาอาหารทะเลมาประยุกต์ดัดแปลงให้อยู่ในรูปส้มตำที่แสนอร่อย ตำทะเลจะมีรสชาติอาหารในลักษณะคล้ายกับรสชาติของส้มตำไทย คือไม่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบหลักอย่างน้ำปลาร้าอยู่เลย เนื่องจากส่วนประกอบหลักของตำทะเลนั้นก็คืออาหารทะเล ซึ่งมีความคาวอยู่ในตัวอยู่แล้ว หากใส่น้ำปลาร้าเพิ่มลงไปจะยิ่งทำให้ส้มตำมีกลิ่นคาวมากยิ่งขึ้น จึงได้ดัดแปลงส้มตำให้มีรสชาติอย่างตำไทย ที่มีความเปรี้ยว และหวานนำแล้วเผ็ดตาม